Uitbetalingen AOV in het binnenland

Een groot deel van de AOV rechthebbenden zijn personen die geen girorekening hebben. Hierdoor moesten uitbetalingen in contanten plaastvinden en moest het geld naar de belanghebbenden gebracht worden.

Uitbetalingen in de kustvlakte vereisten toen een intensieve voorbereiding en planning, maar die van het binnenland zijn voor de ambtenaren die de betalingen moeten verrichten een ware nachtmerrie. Vele plekken zijn alleen per vliegtuig of na een vermoeiende reis met het korjaal te bereiken.

 

Voordat een uitbetalingstocht kon plaats vinden, werd via radioboodschappen aan de bevolking in het binnenland medegedeeld, op welke dagen zij de betaalploeg konden  verwachten en in welk gebied. Men vloog dan eerst naar het meest zuidelijke airstrip van ons land om vervolgens in korjalen stroomafwaarts de dorpen langs de rivier over watervallen en stroomversnellingen aan te doen.
Enkele dorpen hebben een uitbetaalpost, zoals een krutu oso (gemeenschapshuis), maar bij andere dorpen moest  geimproviseerd worden.

 

De groep die de uitbetalingen  verrichtte bestond uit de volgende personen: 1 betaalmeester, 2 controleurs, 4 gewapende bewakers,  1 logistieke man, 1 kok, 1 bestuursambtenaar, 1 tolk of vertegenwoordiger van het plaatselijk gezag, 2 bootslieden en 1 koelaman (handmatige navigator op de voorplecht, die de bestuurder instructies moet geven).

Nooduitbetaling op een droge rots (alleen bij lage waterstand mogelijk) aan een bewoner die langs de rivier in een kampu woont.

 

In de Pikin Rio (een van de bronrivieren van de Surinamerivier) verrijst er een hoge rotsbedding, de Gran Dan. Deze dam scheidt de rivier in 2 delen. Hierdoor kan de reis alleen worden voortgezet door over te stappen in een andere boot aan de andere kant van de bedding. Bagage moet je zelf dragen. Op de foto zijn ook de personen te zien, die de tegenovergestelde kant van de rivier opgaan. Deze situatie is alleen bij laagwaterstand mogelijk. Bij een hoge waterstand moet je een omweg dwars door het oerwoud maken. Hier is communicatie (traditioneel volgens boslandgebruik) en timing van eminent belang, omdat er een korjaal aan de andere kant gereed moet staan, om de tocht voort te kunnen zetten.

Menu