Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds

Wat Moet Ik Meenemen?

Het Fonds

Het Oudedagsvoorzieningsfonds  is bij de wet van 20 maart 1981 vastgesteld. Het fonds resorteert onder het ministerie van van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Personen die in Suriname wonen en over de Surinaamse nationaliteit beschikken en de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt komen in aanmerking voor een uitkering van het fonds.

Uitkering

De burger heeft recht op de uitkering vanaf de eerste dag van de maand, waarin de 60- jarige leeftijd wordt bereikt. Ook komen ingezetenen, die een andere nationaliteit bezitten, de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en 10 jaren onafgebroken in Suriname hebben gewoond en stortingen hebben gedaan in het fonds in aanmerking voor een AOV uitkering.

Surinaamse nationaliteit of Andere?

Voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit en ingezetenen met een andere nationaliteit zijn er verschillende bescheiden vereist. Lees hier verder over wat u allemaal nodig heeft.

Aan de aanvrager kan uitkering worden toegekend na overleg van een nationaliteitsverklaring, een kopie van de ID Kaart, kopie van het bankbewijs en twee gelijkende pasfoto’s. De aanvraag  wordt gedaan op het hoofdkantoor op de hoek van de Gemenelandsweg en de J.A. Pengelstraat.  Indien de aanvrager buiten Paramaribo woont, kan dit bij een van de wijkkantoren van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting worden ingediend. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt aan de aanvrager een legitimatiebewijs verstrekt. De uitbetaling aan de gerechtigde geschiedt iedere maand door storting op het aangegeven rekeningnummer.

 

Het recht op de uitkering eindigt als de gerechtigde is overleden, aangeeft de uitkering niet meer in ontvangst te willen nemen of niet meer in Suriname woont. Bij het overlijden van de gerechtigde heeft de nabestaande recht op AOV geld tot de maand van overlijden.

De nabestaande dient de volgende bescheiden te overleggen:
– overlijdensakte
– AOV- kaart

SRD 0
Huidig AOV

De uitbetaling aan een gemachtigde geschiedt slechts indien deze zich legitimeert in overleg met  de AOV’er met een bewijs van de Burgelijke Stand dat deze nog in leven is.

Aanvragen voor een AOV uitkering kunnen 2 (twee) maanden voor het bereiken van de gerechtelijke leeftijd van 60 jaar ingediend worden. Alle nieuwe aanvragen geschieden per bank. Er worden geen betalingen via de Kas meer gedaan voor nieuwe aanvragen.  Indiening geschiedt tussen 8 uur en 2 uur ‘s middags.

Menu